Jamerantik.dk

 E-mail porcelain@mail.dk 

Dahl Jensen links Royal Copenhagen links Instagram  

Klosterkælderen på Facebook

Søg varer til salg på www.klosterkaelderen.dk Om E-handel hos  Klosterkælderen   Bing & Grøndahl links Ønsker De at sælge? Om salg til Klosterkælderen Visit Mariagerfjord

Home

English Introduction

Collector books

****

Alphabetic Link Index

Appraisals

****

Dating Royal Copenhagen - marking system figurines and collectibles

 

Dating Bing & Grondahl by factory marks 1853 to 2003

****

Royal Copenhagen dogs  

 

Bing & Grondahl dog figurines

 

Dahl Jensen dogs

 

****

E-mail  

****

Aluminia - Royal Copenhagen  Faience

 

Deutsch


Items for sale

Klosterkaelderen.com

Links:

Figurines Royal Copenhagen
Figurines B&G porcelain
Figurines Dahl Jensen-Lyngby
Tableware - Royal Copenhagen
Tableware-B&G Bing Grondahl
Aluminia Copenhagen Faience
Stoneware and Art Pottery
Silver-Holowware-Cutlery
Cutlery-Silverplated-Flatwarel
Michelsen-Jensen-Collectibles
Tableware-KPM-Stoneware-Etc
Drinking Glass, Holmegaard
Vases-Bowls-Decorative-Items
Furniture - Clocks - Various
Plates - Danish Christmas Plates
Art: Paintings, Etchings
Bronze, copper, pewter etc
Jewelry
E-mail

 

 

Varer til salg

Klosterkaelderen.dk

Links
Figurer-Kgl. Royal Copenhagen
Figurer B&G Bing & Grøndahl
Figurer Dahl Jensen-Lyngby-mm
Spisestel Kgl. Porcelæn
Spisestel-B&G Bing&Grøndahl
Aluminia Kunstfajance-Spisestel
Keramik og Stentøj
Sølv-Sølvplet-Korpus-Bestik
Bestik - Sølvplet - Stål
Juleskeer-Mindeskeer-Juleuro
Spisestel-Lyngby-Stentøj-etc
Glas, Drikkeglass Holmegaard
Vaser-Skåle- Porcelæn
Møbler -Varia - Ure
Platter - Kgl. B&G Juleplatter
Billedkunst: Malerier, Grafik
Bronze, kobber, tin m.m.
Smykker
E-mail

 

 

 

Galleri i Klosterkælderen

Udstilling: Skagensmalere og klassisk dansk kunst i Klosterkælderens Galleri 2009

 Jamerantik.dk 

Top

Michael Ancher Anna Ancher H.A. Brendekilde Simon Simonsen Th. Phillipsen I.L. Jensen Peter Ilsted
Kunstruten Mariagerfjord Johannes Hedegaard Carl Forup Pressemeddelelse K. Zahrtmann Louis Moe Dansk Kunstgalleri

Skagensmalere og klassisk dansk kunst i Klosterkælderens Galleri 2009

I samarbejde med Dansk Kunstgalleri, Vejle udstilles værker af Michael Ancher, Anna Ancher, blomstermaleren I.L. Jensen; hundemaleren Simon Simonsen og billedhuggeren Johannes Hedegaard m.fl. Åbent dagligt efter aftale – se hjemmesiden www.jamerantik.dk

Foraar2009f.jpg (113593 byte) Foraar2009a.jpg (71269 byte) Foraar2009g.jpg (540113 byte) Foraar2009b.jpg (67719 byte) Foraar2009i.jpg (771271 byte)

 

MichaelAncher-HelgaAncher.jpg (344122 byte)

MichelAncher1919man1Snit.jpg (52864 byte)MichelAncher1919Woman1.jpg (170553 byte)

Michael Ancher 1849-1927

Michael Ancher kom som 25-årig til Skagen og bosatte sig som den eneste af de besøgende kunstnere i Skagen. Han voksede op på bornholm og kom som 16-årig i lære på Kalø Slot på Djursland. Her begyndte han i sin fritid at male og tegne, og blev i 1871 optaget på Det danske Kunstakademi i København. Her opmuntrede Karl Madsen ham til at tage til Skagen. I 1877 blev han forlovet med Anna Brøndum, og de to blev gift i 1880. I 1883 fik de datteren Helga. Michael Ancher blev især kendt for sine portrætter af Skagens fiskere og sømænd, og de dramatiske skildringer af livet til søs med en fascinerende realisme. I begyndelsen af det 20. århundrede tog Michael Ancher aktivt del i at grundlægge Skagens Museum, men han døde i 1927 før museeta officielle åbning. (Link: The Museum Skagen)

 

Michael Ancher (1849-1927)


Michael Ancher came to Skagen in 1874 at the age of 25, and he was the only one of the visiting artists who settled permanently in the town. He grew up on the island of Bornholm, and at the age of 16, he began his apprenticeship as a clerk at the Kalø Manor in Djursland. Here, he began to draw and paint in his spare time, and in 1871 he was accepted as a student at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Here, he met Karl Madsen, among others, who encouraged him to go to Skagen. In 1877, he was engaged to Anna Brøndum, and they married in 1880, and during their first years of marriage, the couple lived in the Garden House. After the birth of their daughter Helga in 1883, the family moved to Markvej in Skagen. Michael Ancher is known for his portrayals of Skagen's heroic fishermen and for his dramatic paintings of the fishermen's work at sea. In his large figure paintings he combines the classic compositional principles of historic paintings with a fascinating realism. In the early 20th century, Michael Ancher took an active part in the founding of Skagens Museum, but he died in 1927, the year before its official opening. (Skagens Museum)

Visit Skagen's Museum at the tip of North Jutland 165 km fra Mariager

AnnaAncherSkitse4.jpg (118838 byte)

Skagens Museum 165 km fra MariagerVisit Skagen's Museum at the tip of North Jutland 165 km from Mariager  

 

Anna Ancher 1859-1935

Anna Ancher var den eneste af Skagensmalerne, som var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, som var forpagter på byen kro og købmandshandel. Hun fik sine første malerlektioner af Karl Madsen, Viggo Johansen og Michael Ancher. Vintrene i perioden 1875-1878 tilbragte hunb i København, hvor hun deltog i Wilhelm Kyhns malerskole for kvinder. I 1877 blev hun forlovet med Michael Ancher og siden gift i 1880. De fik sammen datteren helga Ancher og levede resten af livet sammen i Skagen. Anna Ancher oplevede en helt speciel kunstnerisk karriere taget i betragtbning af de muligheder som samtidens kvinder havde. Hun debutterede på Charlottenborg i København 1880 og fik hurtigt succes som maler. Hendes foretrukne motiver var "de nære ting": hjemmet, kvinder og børns verden, og så var hun den eneske skagensmaler, der i8 udstragt grad afbillede det religiøse liv i  Skagen.


Anna Ancher was the only Skagen Painter who was born and raised in Skagen. She was the daughter of Ane Hedvig and Erik Brøndum, the proprietor of the town's inn and merchant's shop. She was given her first painting lessons by Karl Madsen, Viggo Johansen and Michael Ancher who came to Skagen in the 1870's. During the winters of 1875-78, she attended Vilhelm Kyhn's school of painting for women in Copenhagen. In 1877, Michael and Anna were engaged, and they married in 1880. They had a daughter, Helga, in 1883 and lived together in Skagen for the rest of their lives. From 1884, they lived in the house on Markvej, which has now been turned into the museum Michael and Anna Ancher's House. Anna Ancher enjoyed a unique artistic career, not least considering that she was a woman in an age where it was uncommon for women to get an artistic education – they were not even granted access to the Royal Danish Academy of Fine Arts. She had her debut as an artist at Charlottenborg in Copenhagen in 1880 and quickly became highly successful as a painter. Her favourite motif was the near surroundings – the home, the world of women and children, and she is the only Skagen Painter who has repeatedly portrayed religious life in Skagen. (Skagens Museum)

Hundemaleri

”Monark” hundemaleri 1915 Simon Simonsen (1841-1928) Olie på lærred 61,5 x 48 cm inklusiv original guldramme

SimonSimonsenMonarch.jpg (857240 byte)

Dog Painting

”Monark” Dog painting 1915 Simon Simonsen (1841-1928) Oil on canvas 61.5 x 48 cm including original gold frame

SimonSimonsenMonarchSign.jpg (63604 byte)

Simon Simonsen 1841-1928

Ludvig Ditlev Simon Simonsen 1841-1928 er verdenskendt for sine dyreportrætter - især heste- og hundebilleder. Han begyndte som elev hos sin far Niels S. Simonsen og kom på Kunstakademiet i København i 1855-1960. Derefter studerende han under Auguste Bonheur i Paris og i Chevreuse. Det blev også til besøg i Rom, Sydtyskland, Holland og Belgien. Han modtog adskillige gange Neuhausens priser og Ancker legat i 1881. Han var fast udstiller på Charlottenborg. Simon Simonsens værker findes på blandt andet Københavns bymuseum, Koldinghus, Fredensborg Museum, Bornholms, Horsens og Århus museer. Simon Simonsen tilsluttede sig ligesom faderen Niels S. den gruppe af kunstnere, der i tiden mellem de to slesvigske krige kaldtes kosmopolitterne eller europæerne. Han var naturalist og hans dyreskildringer, specielt skildringerne af jagthunde og hundehvalpe, opnåede en popularitet og anerkendelse som overgik hans samtidige Otto Bache og Macksprang.

Ludvig Ditlev Simon Simonsen (1841-1928) is a well-listed artist. Known for his horses and dog portraits. He started out as a student of his father Niels S. Simonsen and went to the Academy of Fine Art in Copenhagen in 1855-60. Thereafter he studied under Auguste Bonheur in Paris and in Chevreuse. He also visited Rome, South Germany, The Netherlands and Belgium. He received several times Neuhausen's and the Academy's prize and the Ancker scholarship in 1881. He was a Charlottenborg painter. He is represented at Copenhagen City Museum, the Museum at Koldinghus, Fredensborg museum, Bornholm, Horsens and Aarhus' Museum. Simon Simonsen joined like his father the group of artist called the Europeans who worked between the two Slesvig wars. He was a naturalist and was especially fond of animal motifs.

SimonSimonsenMonarch1.jpg (706503 byte)

”August” hundemaleri Th. Philipsen (1840-1920) Olie på lærred 57,5 x 70 cm inklusiv original guldramme

THPhilipsenHund.jpg (844860 byte)

”August” Dog painting  Th. Philipsen (1840-1920) Oil on canvas 57,5 x 70 cm including original gold frame  

THPhilipsenHund2.jpg (580591 byte)

Th Philipsen 1840-1920

Philipsen, Theodor Esbern, 1840-1920, maler.

Theodor Philipsen agerede kunstnerisk i 1880ernes friluftsmaleri og inspirerede med sin impressionisme de efterfølgende generationer af danske kolorister. Som barn af det københavnske borgerskab kom han allerde som barn på årlige dannelsesrejser rundt i Europa. Hans største  interesse var imidlertid dyr, han som barn ivrigt tegnede og modellerede. Det var derfor naturligt, at han fik en landbrugsuddannelse hos en onkel på Højagergård.

Phillipsens uddannelse på Akademiet blev afbrudt af krigen 1864, hvor han blev indkaldt og kæmpede ved fronten. Efter nederlaget fortsatte han på modelskolen, hvor F. Vermehrens krav til studiet af virkeligheden og respekten for fortiden kom til at præge hans udvikling. Han debuterede 1865 med en statuette af et par køer. Med P.s fordomsfrie og kritiske indstilling var det naturligt for ham at søge inspiration i Paris, og sammen med L. Tuxen tog han undervisning på Bonnats skole, et usædvanligt skridt for en kunstner på 35 år.  P. fik først nærmere kendskab til den radikale franske farvekunst gennem venskabet med den belgiske maler Rémy Cogghe, som han var sammen med i Spanien 1882 og året efter i Rom. Først derefter udviklede P. hjemme, mere end 40 år gammel, sit karakteristiske maleri, der gælder lys, farve, natur og dyr, og som uløseligt har knyttet hans navn til Saltholm og Amager. Saltholm midt i Øresund, hvor køerne går frit hele sommeren, gjorde han til sit foretrukne opholdsted, og her skabte han gennem de næste godt og vel 30 år et stort antal værker, ikke blot i olie, men også i pastel. P.s interesse for impressionismen blev styrket gennem den franske maler Paul Gauguin, der i vinteren 1884-85 opholdt sig i København. Af ham lærte P. at bruge små pensler og korte, faste strøg, beretter Karl Madsen. P. ejede desuden et af hans billeder. Saltholmbillederne og skovbillederne fra bl.a. Dyrehaven kan betragtes som en stræben efter helt at beherske farve- og lysfænomenerne i en given motivverden, og Phillipsens maleri er altid præget af en inderlig kærlighed til den uspolerede natur. Kilde Weilbach

 

 Theodor Phillipsen 1840-1920

”Blomstermaleri” Prof. I.L. Jensen (1800-1856) Olie på lærred 75 x 95 cm inkl. Original guldramme (11 cm)

Flower-I-L-Jensen.jpg (142518 byte)

”Flower painting” Prof. I.L. Jensen (1800-1856) Oil on canvas 75 x 95 cm including original gold frame (11 cm)

Flower-I-L-Jensen2.jpg (47949 byte)

I. L. Jensen 1800-1856

Jensen, Johan Laurentz. (1800-1856). Broget over painter 1825-1840. Only painter fruits and flowers, which is also what the most famous Danish flower painter painted as oil paintings. (signatur 32)

Johan Laurentz Jensen (1800-1856) is an important well-listed artist. He went to the Academy of Fine Art in Copenhagen and was a student of Eckersberg and the flower painter C.D. Fritzsch. He became a titular professor by the academy in 1835. He exhibited at Charlottenborg and in Rome in 1901. His works have in newer time been exhibited at Statens Museum for Kunst, Kunstindustrimuseet and in Netherlands, London and Hirsh and Adler Gal. New York. He is represented in Statens Museum for Kunst and Thorvaldsens Museum. I.L. Jensen traveled in 1822 on a study journey to Germany, the Netherlands and France (Paris) supported by prince Christian Frederik the later king Christian VIII. In Paris he studied by Gerard and Corneille van Spaendonck, two Dutch brothers who were famous for their flower paintings. When he returned to Denmark he became a member of the academy and renewed the tradition in flower painting after the two old masters J.L. Camradt and C.D. Fritzsch. The genre had its root in the Dutch painting from the 17th century, which the French artists continued in the 18th century. There were certain rules for a flower painting; it should be arranged where a darker background would serve to contrast the colors of the flowers. The symbolism of the flowers was important, the rose very popular often mixed with lilies and myrtle. I.L. Jensen often placed the flowers on a plate, a basket or in a garland. He would frequently go to Rosenborg in order to study rare sorts of flowers but he also sometimes choose wild flowers or strawberries and fruits. In his late works one can also find exotic birds and nature morte in his works. He was an extremely popular painter who did works for the kings court as well e.g. in Bernstoffs Palae where he decorated the dining hall for princess Caroline and prince Ferdinand. In the end of the last century his art had an international breakthrough. But maybe even more important he started a painting school and many female artists were his student, among them Louise of Hessen who later became king Christian IX's queen. Some of his students were at his own high level.

PeterIlstedCradle8.jpg (192769 byte)

Link: Peter Ilsted (1861-1933)

Peter Ilsted  (1861-1933) 

Peter Ilsted var en af Danmarks fremmeste kunstnere ved århundredeskiftet. Han udtrykte essensen af livet i København: orden og stilfærdighed; tilfredshed med hjem og familie, samt isolation i forhold til den sociale og politiske uro mod syd. Han var en af den gruppe danske kunstnere kendt for værker med solfyldte rum udtrykt i underspillede farver, med enkle interiører med en eller flere personer. Ikke mange der arbejde med raderinger og mezzotinter kom op på siden af Peter Ilsted. Peter Ilsted giftede sig med søsteren til Wilhelm Hammershøi (1864-1916) og man kan roligt sige at Peter Ilsted var for interiør radering hvad svogen var for interiørmaleriet

Peter Ilsted (1861-1933) was one of the foremost turn of the twentieth century artists in Denmark.  His art expresses the essence of life in Copenhagen at the turn of the century:  tranquility and orderliness, contentment with home and family and the isolation from the political and social turmoil in the countries to the South.  He was one of a group of Danish artists known for works of sun-filled rooms utilizing subtle colors, simplistic interiors inhabited with one or more figures. Ilsted, however, was the only member of the "Copenhagen Interior School" who focused on printmaking.

Mezzotint, from the Italian mezzotinto ('half tint'), brought the achievement of middle tones to intaglio printmaking.  The mezzotint technique with its dark and rich tones was well suited to such subjects as portraits, interiors and night scenes.  No one - neither 18th century professional mezzotinter nor artist - has employed the medium more aptly or more skillfully, especially for work in color.  Ilsted found the mezzotint perfect for expressing tonal nuances and luminous highlights for his quiet interiors.  And his artistry in varying the inking and printing of a mezzotint plate in colors to achieve diverse effects is extraordinary.  The quietude and sobriety, the dappling of sunlight or lamp light over walls and furniture and floors, the tactile attraction of pretty fabrics and polished woods, the refinement of such elements create the same visual experience seen in Dutch painting.

As Theodore Donson has observed, "the muted tonalities in Ilsted's mezzotints often support a luminosity that verges on mystery.  The quiet approaches disquiet; what at first look appears to be natural and settled becomes unsettling.  For Ilsted's moment caught in time stirs within us an uneasy feeling of nostalgia for a moment passed, never to be recaptured".

Forup19Stationb.jpg (187845 byte)

ForupScenery.jpg (153957 byte)

Carl Forup (1883-1939)

Carl Forup (1883-1939) is a well-listed artist. He was encouraged by Hans Agersnap to become a painter and went after some years of preparation to the Academy of Fine Art. In 1910 he became a student of Henri Matisse in Paris. He exhibited widely in Denmark at Charlottenborg, The Deer Park group, the Young Artist's exhibition and in the Association of Art. After his death a one-man memorial exhibition was made of his works in Charlottenborg. Horsens and Vejle museum have obtained works of him. In the years around the first world war he often chose Polish fieldworkers as motif. Later he changed to the Italian style folk life paintings, often with groups in idyllic landscapes. He was a very popular painter of his time.

H. A. Brendekilde

Brendekilde, Hans Andersen, 1857-1942, maler.  Han kom fra landsbyen Brændekilde på Fyn, og tog sidenhen navn efter denne ved navneskift. Det var da også landsbylivet som var en primær motivkreds da H.A. Brendekilde, der ellers var uddannet modellerer, kastede sig over maleriet. Han var en af få samtidige danske kunstnere, der tog ved lære af den franske realismes sociale aspekt. Fra det dekorative landskabsbillede gik Brendekilde efterhånden mere i retning af genrebilledet med et budskab. Debutarbejdet Fra landsbyen 1882 viser f.eks. en bonde, som skal afsted til Amerika og nu må tage afsked med kæresten og moderen. Åbenheden for de franske bonderealister som Millet og Bastien-Lepage ses bl.a. i billedet Udslidt 1889, hvor en bonde er faldet om på marken, mens hans kone råber om hjælp... Som socialrealist indtog han en central plads i dansk kunst.

Kristian Zahrtmann 1843-1917
År: 1903
Mål: 85x72

 

Motiv fra St. Gregonios klostergård ved Venedig.

 

Billedet kan ses hos Dansk Kunstgalleri, Vejle Kontakt med henblik på køb.

   
  Leder De efter noget bestemt. Se priser og vores aktuelle beholdning i feltet herunder: 

  www.klosterkaelderen.dk 

  Are you looking for something special? Please search through the field below for prices and items:
   www.klosterkaelderen.com

Ja tak, send mig venligst nyhedsbrev om dansk porcelæn

Please send me the Copenhagen porcelain newsletter

   

Pressemeddelelse:

Udstilling: Skagensmalere og klassisk dansk kunst i Klosterkælderens Galleri, Mariager 2009

 

Siden Klosterkælderen Antik & Porcelæn for 6 år siden slog dørene op i Fuglsangsgade 4, Mariager har billedkunsten altid haft en plads både i hjerte hos indehaver Jan Ringsmose, men også fysisk i den lille forretning. En kort periode blev kunsten skiftet ud med vinforretningen ”Willems Vine”, der rykkede ind i gallerihjørnet og kælderen mellem porcelæn og nips. Men kunstens forfriskende indslag savnedes, så nu er vinen forvist til den kølige kælder, og Klosterkælderen kan stadig kalde sig galleri. Hidtil har det været moderne samtidskunst der har smykket væggene, men i år har Klosterkælderen allieret sig med Dansk Kunstgalleri i Vejle og vendt blikket tilbage til 1800-tallet med tidligt blomsterromantik over guldalder til århundredskiftets skagensmalere og naturalister.

Udstillingens hovedattraktioner vil være værker af de kendte skagensmalere Michael og Anna Ancher. Sidstnævnte er topaktuel med en særudstilling på Skagens Museum: ANNA (jeg) ANNA. En hyldest til Anna Ancher Sommerudstilling i forbindelse med Anna Anchers 150 års jubilæum.  Udstillingen i Mariager kan ikke konkurrerer i omfang med udstillingen i Skagen, men til gengæld er både et maleri af Anna Ancher og flere malet af Michael Ancher til salg, hvis man vel og mærke har den store pengepung med. Der er til gengæld fri entre; så småpengene kan man spenderer i Klosterkælderens loppekasser eller hos Willems Vine i den hvælvede 1500-tals kælder.

Udstillingen åbner St. Bededag fr. d. 8. maj og vil vare frem til Pinse henover Kr. Himmelfartsferien. Der vil være åbent alle helligdagene og weekender, samt hverdage i perioden efter aftale. Det vil være muligt fra dag til dag at holde sig orienteret om åbningstider på hjemmesiden www.jamerantik.dk. Her vil man også kunne læsere mere om de enkelte kunstnere.

Klosterkælderen er først og fremmest en porcelænsbutik med speciale i figurer af porcelæn og keramik, samt supplering af mere eller mindre udgåede B&G og Kongelige porcelænsstel, derfor er der tænkt tematisk i udvælgelsen af flere af kunstværkerne. Dekoration og maleri på dansk porcelæn er i høj grad inspireret af romantik og guldalderkunst. Her danner et pragtfuldt blomstermaleri af I.L. Jensen 1800-1856 bro til det navnkundige Flora Danica porcelæn, som kan beses i porcelænsafdelingen.  I periode 1825-1840 arbejdede Jensen som såkaldt brogetmaler hos Den kongelige Porcelænsfabrik, hvor han malede frugter og blomster på porcelæn bl.a. Flora Danica.

Sidst i 1800-tallet blev der sat skub i den kunstindustri, som skulle være med til at gøre dansk porcelæn verdenskendt. Den kunstneriske åre som figurmagerne trak på var den samme som gjorde hunde- og hestemaleren Simon Simonsen verdensberømt. I Klosterkælderen kan hundemalerier af Simons Simonsen og Theodor Phillipsen studeres sammen med over 100 porcelænshunde fra samme periode.

Som en lille ekstra gevinst vil det hele blive garneret med en salgsudstilling af moderne keramik og stentøjsskulpturer af bl.a. Johannes Hedegaard, Knud Kyhn og Sten Lykke Madsen

 

Med venlig hilsen

 

Jan Ringsmose

Klosterkælderen Antik & Porcelæn

Fuglsangsgade 4

9550 Mariager

 

Klosterkaelderen.dk

Om E-handel hos Jamer Antik DK

About Buying from Jamer Antik DK in English please!

Copyright Jamer Antik DK 2003

Index     Forside
  Leder De efter noget bestemt. Søg i vores salgs aktuelle beholdning i feltet herunder: 

  www.klosterkaelderen.dk 

Temasider - Informationer og billeder:

Copyright  
Kgl. Spisestel
B&G Spisestel
Aluminia
B&G Dahl Jensen Design
B&G porcelænsmærker og datering
Blodhund
Christian Thomsen 1860-1921
Dahl Jensen Hunde
Dahl Jensen Orientalske figurer
Elefanter
Faun, trold eller Pan figurer
Flodheste
Flora Danica
Fransk Bulldog
Aluminia Børnehjælpsfigurer
Heste
Hunde B&G
Hunde Royal Copenhagen
Håndværker figurer
Isbjørne  
Kongesamlingen
Kunstfajance fra Aluminia
Lyngby Porcelæn
Moderne Keramik B&G
Musselmalet
Overglasur Kgl. Figurer
P.Ipsens Enke 1843-1955
Porcelænsmærker Kgl
Påskeplatter
Samlerobjekter B&G
Skandinavisk keramik til salg
Stentøj B&G
Store vilde katte
Sygeplerske
Wholesale
Dansk design bøger
Wagner Chess set
H. C. Andersen
Artist - Kunstner
Michaela Ahlmann
Mogens Andersen 1916 -2003
Lotte Benter figurer
Jens Jakob Bregnø, 1877-1946
Jens Jakob Bregnø 1877-1946
Gerd Bøgelund 1923-1987
Mogens Bøggild 1901-1987
Helge Christoffersen 1925-1965
Copyright 
Lisa Engquist 1914-1989
Tut Fog 1907-
Rene Gauguin 1881-1961
Arge Geijst 1938-
Jeanne Grut 1927-2009
Carl Halier 1873-1948
Johannes Hedegaard 1915-1999
Gerhard Henning 1880-1967
Peter Herold 1879-1920
Hans Henrik Hansen 1894-1965
Peter Ilsted 1861-1933
Arne Ingdam
Dahl Jensen 1874-1960
Lauritz Jensen 1859-1935
Svend Jespersen 1895-1985
Just Andersen 1884-1943
Agnethe Jørgensen 1918
Sterett-Gittings Kelsey 1941
Søren Kongstrand 1872-1951
Bo Kristiansen 1944-1991
Karl Kristoffersen 1943-
Arnold Krog 1856-1931
Knud Kyhn 1880-1969
Karl Larsen 1897-1977
Gudrun Lauesen 1917-
Carl F. Liisberg 1860-1909
Svend Lindhart 1898-1989
Axel Locher 1879-1941
Steen Lykke Madsen 1937
Theodor Madsen 1880-1965
Arno Malinowski 1899-1976
Ellen Malmer 1942-
Carl Martin-Hansen 1877-1941
Gudrun Meedom 1915-
Grethe Meyer 1918-
Louis Moe 1857 - 1945
Jørgen Mogensen 1927-
Malene Müllertz 1949-
Jais Nielsen 1885-1961
Kai Nielsen 1882-1924
Patrick Nordström 1870 -1929
Karl Otto Johansen 1918-
Valdemar Pedersen 1906-1981
Platen-Hallermund 1875-1965
Ingeborg Plockross-Irminger
Erik Reiff 1923
Ebbe Sadolin 1900-1982
Axel Salto 1889-1961
Snorre Stephensen 1943-
Eva Stæhr-Nielsen 1911-1976
Hans Tegner 1853-1932
Christian Thomsen 1860-1921
Nils Thorsson 1898-1975
Georg Thylstrup 1884 - 1930
Gertrud Vasegaard 1913-2007
Siegfried Wagner 1874 - 1952
Ivan Weiss 1946-
Claire Weiss 1906
Bjørn Wiinblad 1918-2006
Bode Willumsen 1895-1989
Bode Willumsen 1895-1989